جدیدترین اخبار عرضه اولیه بورس | آخرین اخبار ارائه عرضه اولیه در بورس

اخبار جدید عرضه اولیه

روند خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد/ نرخ بهره کاهش یافت ولی پولی به بازار سرمایه نیامد

روند خروج پول از بورس همچنان ادامه دارد/ نرخ بهره کاهش یافت ولی پولی به بازار سرمایه نیامد