محرومیت سنگین عزیزی خادم از فعالیت های فوتبالی | احکام کمیته اخلاق در خصوص مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام شد
اخبار جدید ورزشی

محرومیت سنگین عزیزی خادم از فعالیت های فوتبالی | احکام کمیته اخلاق در خصوص مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام شد

بیانیه تند عزیزی خادم علیه اتهامات اخیر| منتظر روز تاریخی برای بازگشت هستم| برای ۴۰۰ میلیارد تومان نقشه شومی کشیده اند
اخبار جدید ورزشی

بیانیه تند عزیزی خادم علیه اتهامات اخیر| منتظر روز تاریخی برای بازگشت هستم| برای ۴۰۰ میلیارد تومان نقشه شومی کشیده اند

توضیحات دبیرکل فدارسیون فوتبال درباره جلسه عزل عزیزی خادم
اخبار جدید ورزشی

توضیحات دبیرکل فدارسیون فوتبال درباره جلسه عزل عزیزی خادم

آخرین اظهارات عزیزی خادم قبل از جلسه برکناری؛ ۴۰۰میلیارد برای فوتبال ایران درآمدزایی کردیم  | دنبال تسویه حساب شخصی با من هستند
اخبار جدید ورزشی

آخرین اظهارات عزیزی خادم قبل از جلسه برکناری؛ ۴۰۰میلیارد برای فوتبال ایران درآمدزایی کردیم | دنبال تسویه حساب شخصی با من هستند

عزیزی خادم را به صورت قانونی برکنار می کنیم | بارها به او در خصوص اقداماتش تذکر دادیم
اخبار جدید ورزشی

عزیزی خادم را به صورت قانونی برکنار می کنیم | بارها به او در خصوص اقداماتش تذکر دادیم

رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه برکناری  | نامه رسمی برای عزل عزیزی خادم ثبت شد
اخبار جدید ورزشی

رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه برکناری | نامه رسمی برای عزل عزیزی خادم ثبت شد

تصویر | برگزاری نخستین مراسم سالگرد درگذشت مهرداد میناوند
اخبار جدید ورزشی

تصویر | برگزاری نخستین مراسم سالگرد درگذشت مهرداد میناوند