چالش توسعه محصولات مرتبط با اختلالات نورولوژیکی برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چالش توسعه محصولات مرتبط با اختلالات نورولوژیکی برگزار می شود

بهره مندی بیش از ۱۵ مرکز علمی و دانشگاهی از تجهیزات علوم شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بهره مندی بیش از ۱۵ مرکز علمی و دانشگاهی از تجهیزات علوم شناختی

استقبال از طرح های تحقیقاتی حوزه علوم شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

استقبال از طرح های تحقیقاتی حوزه علوم شناختی

هفته آگاهی از مغز برگزار می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

هفته آگاهی از مغز برگزار می شود

ساخت سامانه ای برای درمان اختلال‌های روانی توسط محققان کشور
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ساخت سامانه ای برای درمان اختلال‌های روانی توسط محققان کشور

ساخت دستگاه واقعیت مجازی برای توسعه آزمایشات علوم اعصاب شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ساخت دستگاه واقعیت مجازی برای توسعه آزمایشات علوم اعصاب شناختی

توانبخشی شناختی اختلال گفتار در بیماران سکته مغزی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توانبخشی شناختی اختلال گفتار در بیماران سکته مغزی

راه‌اندازی آزمایشگاه علوم شناختی در جهت توسعه دانش و فناوری
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

راه‌اندازی آزمایشگاه علوم شناختی در جهت توسعه دانش و فناوری

«فناوری» تجربه های شناختی را متحول می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

«فناوری» تجربه های شناختی را متحول می کند

توجهات ما شبیه روزگار جاهلیت پیش از پیامبر است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توجهات ما شبیه روزگار جاهلیت پیش از پیامبر است

فراخوان مشترک در حوزه علوم شناختی و پزشکی منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان مشترک در حوزه علوم شناختی و پزشکی منتشر شد

رونمایی از ۳ محصول فناورانه در حوزه علوم شناختی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رونمایی از ۳ محصول فناورانه در حوزه علوم شناختی