اخبار جدید علیرضا احمدی

برخی تخلفات شهرداری که در جهت منافع عمومی است ایرادی ندارد

برخی تخلفات شهرداری که در جهت منافع عمومی است ایرادی ندارد

از ظرفیت های شورای عالی استان ها به خوبی استفاده نشده است

از ظرفیت های شورای عالی استان ها به خوبی استفاده نشده است

قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش درآمد شهرداری ها خواهد شد

قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش درآمد شهرداری ها خواهد شد

ماشین آمبولانس نمی‌تواند دوچرخه سواران را در دره خاکی همراهی کند

ماشین آمبولانس نمی‌تواند دوچرخه سواران را در دره خاکی همراهی کند

بررسی طرح همسان سازی بازنشستگی آتش‌نشانان در شورای عالی استان‌ها

بررسی طرح همسان سازی بازنشستگی آتش‌نشانان در شورای عالی استان‌ها