اخبار جدید علیرضا دلاوری

آسیب های انگ اختلالات روانپزشکی/نیاز جامعه به خدمات سلامت روان

آسیب های انگ اختلالات روانپزشکی/نیاز جامعه به خدمات سلامت روان

۷۰ درصد تهران ماسک می زنند/ضمانت اجرایی با تعیین جرائم

۷۰ درصد تهران ماسک می زنند/ضمانت اجرایی با تعیین جرائم

۲۵ درصد شهروندان ماسک نمی زنند/ مدت دورکاری باید افزایش یابد

۲۵ درصد شهروندان ماسک نمی زنند/ مدت دورکاری باید افزایش یابد

بازرسی مراکز دولتی پایتخت/ارزیابی پروتکل های بهداشتی

بازرسی مراکز دولتی پایتخت/ارزیابی پروتکل های بهداشتی