اخبار جدید علیرضا رزم‌حسینی

وزیر صنعت: امضا‌های طلایی را حذف می‌کنیم/ ۵ هزار بسیجی بر بازار نظارت خواهند کرد/ آب عمان به مرکز کشور می‌رسد

وزیر صنعت: امضا‌های طلایی را حذف می‌کنیم/ ۵ هزار بسیجی بر بازار نظارت خواهند کرد/ آب عمان به مرکز کشور می‌رسد