اخبار جدید علیرضا فغانی

فیفا اعلام کرد حضور من در لیست داوران الیت مشکل ندارد/ شیطنت‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال انجام شد

فیفا اعلام کرد حضور من در لیست داوران الیت مشکل ندارد/ شیطنت‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال انجام شد

لجبازی فدراسیون نشین ها ، شوک بزرگ علیه منافع ملی ؛ حذف فغانی از لیست داوران بین المللی ایران

لجبازی فدراسیون نشین ها ، شوک بزرگ علیه منافع ملی ؛ حذف فغانی از لیست داوران بین المللی ایران

علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران خط خورد؟

علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران خط خورد؟