اخبار جدید علیرضا قدمی

ترافیک در مسیرهای خروجی شمال/ محورهای شمال یک‌طرفه نمی‌شوند

ترافیک در مسیرهای خروجی شمال/ محورهای شمال یک‌طرفه نمی‌شوند