اخبار جدید علیرضا معزی

معاون دفتر روحانی: امروز، روزی تاریخی برای صنعت نفت و گاز ایران است

معاون دفتر روحانی: امروز، روزی تاریخی برای صنعت نفت و گاز ایران است

جعلِ واقعیتی “تحمیلی” به تصمیمی “دولتی”، آشکارترین بروز جریان ‎تحریف است

جعلِ واقعیتی “تحمیلی” به تصمیمی “دولتی”، آشکارترین بروز جریان ‎تحریف است

معزی: تحقق «سلامت الکترونیکی» و «سامانه جامع رفاه ایرانیان» اتفاقات بزرگی است

معزی: تحقق «سلامت الکترونیکی» و «سامانه جامع رفاه ایرانیان» اتفاقات بزرگی است

معزی: روحانی تنها رئیس قوه‌ای است که در ایام کرونا سه بار پاسخگوی اصحاب رسانه بود

معزی: روحانی تنها رئیس قوه‌ای است که در ایام کرونا سه بار پاسخگوی اصحاب رسانه بود

روایت معزی از پروژه‌های سیاسی برای قرار دادن روحانی مقابل مردم

روایت معزی از پروژه‌های سیاسی برای قرار دادن روحانی مقابل مردم

معزی: خروج چهره‌های ضد ایرانی از دولت ترامپ نشان از کارآمدی دیپلماسی ایران است

معزی: خروج چهره‌های ضد ایرانی از دولت ترامپ نشان از کارآمدی دیپلماسی ایران است