اخبار جدید علیرضا کاظمی

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان

تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش‌وپرورش توسط اعضای شورای معاونان

ارسال بیش از ۹۷ هزار اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره فرهنگی علمدار

ارسال بیش از ۹۷ هزار اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره فرهنگی علمدار

توسعه و تداوم برنامه های پرورشی در بستر فضای مجازی در شرایط کرونا

توسعه و تداوم برنامه های پرورشی در بستر فضای مجازی در شرایط کرونا

برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس سراسر کشور ۸ آبان ماه

برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس سراسر کشور ۸ آبان ماه

دشمنان اسلام به دنبال از بین بردن مراسم مذهبی دینی و ملی ما هستند

دشمنان اسلام به دنبال از بین بردن مراسم مذهبی دینی و ملی ما هستند

برنامه ریزی و اجرای گام دوم انقلاب اسلامی در ۳۰۰۰ مدرسه

برنامه ریزی و اجرای گام دوم انقلاب اسلامی در ۳۰۰۰ مدرسه