اخبار جدید علی اصغر مونسان

اعتراض و پیشنهاد مونسان به دولت درباره امحای لنجهای چوبی

اعتراض و پیشنهاد مونسان به دولت درباره امحای لنجهای چوبی

گواهی‌نامه شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی اعطا شد

گواهی‌نامه شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی اعطا شد

مراتب ثبت خانه دولت آبادی به استاندار تهران ابلاغ شد

مراتب ثبت خانه دولت آبادی به استاندار تهران ابلاغ شد

انتقال کارخانه قند به خارج از محدوده عرصه و حریم چغازنبیل

انتقال کارخانه قند به خارج از محدوده عرصه و حریم چغازنبیل

هر هفته جلسه‌های کمیته تشخیص نفایس ملی برگزار می شود

هر هفته جلسه‌های کمیته تشخیص نفایس ملی برگزار می شود

ابلاغ مراتب ثبت ملی نسخه کتاب «قانون»بوعلی سینا به استاندار همدان

ابلاغ مراتب ثبت ملی نسخه کتاب «قانون»بوعلی سینا به استاندار همدان

بررسی طرح حمایت از هنرمندان آسیب دیده از کرونا در بودجه ۱۴۰۰

بررسی طرح حمایت از هنرمندان آسیب دیده از کرونا در بودجه ۱۴۰۰

تجهیز ۲۳۰ مرکز فرهنگی‌تاریخی به سیستم فروش بلیت الکترونیکی

تجهیز ۲۳۰ مرکز فرهنگی‌تاریخی به سیستم فروش بلیت الکترونیکی

استکبار ایرانی‌ها را جنگجو می‌داند اما گردشگران نظر دیگری دارند

استکبار ایرانی‌ها را جنگجو می‌داند اما گردشگران نظر دیگری دارند