اخبار جدید علی اعطا

درخواست اعطا برای ثبت ملی همزمان ۱۸ سینمای لاله زار 

درخواست اعطا برای ثبت ملی همزمان ۱۸ سینمای لاله زار 

ماجرای نامه محرمانه هاشمی به شهردار درباره نامگذاری خیابان شجریان

ماجرای نامه محرمانه هاشمی به شهردار درباره نامگذاری خیابان شجریان