اخبار جدید علی الهیار ترکمن

تشریح فعالیت‌های انجام ‌شده درراستای اجرای بسته تحولی مسکن معلمان

تشریح فعالیت‌های انجام ‌شده درراستای اجرای بسته تحولی مسکن معلمان

تشریح و تبیین بستر همکاری‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تشریح و تبیین بستر همکاری‌ها با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش به نگاه سیستمی نیاز داریم

برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش به نگاه سیستمی نیاز داریم