اخبار جدید علی اکبر صالحی

برگزاری اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دوشنبه

برگزاری اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دوشنبه

برگزاری مراسم آغاز احداث زیرساخت‌های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ‌های پایدار

برگزاری مراسم آغاز احداث زیرساخت‌های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ‌های پایدار