اخبار جدید علی بابا

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیاردی علی‌بابا در استارتاپ مدگو جهت تمرکز بر گردشگری سلامت

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیاردی علی‌بابا در استارتاپ مدگو جهت تمرکز بر گردشگری سلامت