اخبار جدید علی خضریان

تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تهران

تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تهران

خضریان: با خاطیان احتمالی در پرونده قرارداد ویلموتس برخورد می‌شود

خضریان: با خاطیان احتمالی در پرونده قرارداد ویلموتس برخورد می‌شود