کاهش قطع برق خارج از برنامه و رضایت نسبی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور
اخبار جدید اقتصادی

کاهش قطع برق خارج از برنامه و رضایت نسبی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

شرکت‌های دانش بنیان زمین دریافت می‌کنند
اخبار جدید اقتصادی

شرکت‌های دانش بنیان زمین دریافت می‌کنند

تأمین ۳۵۰ نیاز فناورانه از طریق دانش‌بنیان ها
اخبار جدید اقتصادی

تأمین ۳۵۰ نیاز فناورانه از طریق دانش‌بنیان ها

شهرک‌های صنعتی و مسکونی با هم ادغام می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی

شهرک‌های صنعتی و مسکونی با هم ادغام می‌شوند

راه اندازی پردیس پارک‌های علم و فناوری در شهرک‌های صنعتی کشور
اخبار جدید فناوری

راه اندازی پردیس پارک‌های علم و فناوری در شهرک‌های صنعتی کشور

۲۰۰۰واحد صنعتی راکد راه‌اندازی می‌شود/موافقت با توسعه۲ناحیه صنعتی
اخبار جدید اقتصادی

۲۰۰۰واحد صنعتی راکد راه‌اندازی می‌شود/موافقت با توسعه۲ناحیه صنعتی

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال
اخبار جدید اقتصادی

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال

شرکت ۳۹ هزار واحد تولیدی در نمایشگاه‌های تولید داخل
اخبار جدید اقتصادی

شرکت ۳۹ هزار واحد تولیدی در نمایشگاه‌های تولید داخل

همه ظرفیت‌ها برای بازگشت طبیعت به چرخه تولید فعال می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

همه ظرفیت‌ها برای بازگشت طبیعت به چرخه تولید فعال می‌شود

بودجه شهرک‌های صنعتی باید ۱۳هزار میلیارد تومان باشد نه ۲۰۰ میلیارد تومان
اخبار جدید اقتصادی

بودجه شهرک‌های صنعتی باید ۱۳هزار میلیارد تومان باشد نه ۲۰۰ میلیارد تومان