کاهش قطع برق خارج از برنامه و رضایت نسبی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قطع برق خارج از برنامه و رضایت نسبی واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

شرکت‌های دانش بنیان زمین دریافت می‌کنند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرکت‌های دانش بنیان زمین دریافت می‌کنند

تأمین ۳۵۰ نیاز فناورانه از طریق دانش‌بنیان ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تأمین ۳۵۰ نیاز فناورانه از طریق دانش‌بنیان ها

شهرک‌های صنعتی و مسکونی با هم ادغام می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شهرک‌های صنعتی و مسکونی با هم ادغام می‌شوند

راه اندازی پردیس پارک‌های علم و فناوری در شهرک‌های صنعتی کشور
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

راه اندازی پردیس پارک‌های علم و فناوری در شهرک‌های صنعتی کشور

۲۰۰۰واحد صنعتی راکد راه‌اندازی می‌شود/موافقت با توسعه۲ناحیه صنعتی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲۰۰۰واحد صنعتی راکد راه‌اندازی می‌شود/موافقت با توسعه۲ناحیه صنعتی

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال

شرکت ۳۹ هزار واحد تولیدی در نمایشگاه‌های تولید داخل
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرکت ۳۹ هزار واحد تولیدی در نمایشگاه‌های تولید داخل

همه ظرفیت‌ها برای بازگشت طبیعت به چرخه تولید فعال می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

همه ظرفیت‌ها برای بازگشت طبیعت به چرخه تولید فعال می‌شود

بودجه شهرک‌های صنعتی باید ۱۳هزار میلیارد تومان باشد نه ۲۰۰ میلیارد تومان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بودجه شهرک‌های صنعتی باید ۱۳هزار میلیارد تومان باشد نه ۲۰۰ میلیارد تومان