نظارت بر ضوابط برگزاری نمایشگاه کتاب مطالبه خود ناشران است/ عریض شدن راهروهای شبستان برای پیشگیری از شیوع کرونا
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نظارت بر ضوابط برگزاری نمایشگاه کتاب مطالبه خود ناشران است/ عریض شدن راهروهای شبستان برای پیشگیری از شیوع کرونا

آغاز مرحله اول پرداخت به ناشران بر اساس رسیدن کتاب‌ها به مخاطب
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آغاز مرحله اول پرداخت به ناشران بر اساس رسیدن کتاب‌ها به مخاطب

فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب در هشت روز
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فروش ۷۳۲ میلیارد ریالی کتاب در هشت روز

فروش ۱۳۰ هزار نسخه کتاب در نخستین روز از دومین نمایشگاه مجازی
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فروش ۱۳۰ هزار نسخه کتاب در نخستین روز از دومین نمایشگاه مجازی

کیوان امجدیان سردبیر خبرگزاری کتاب ایران شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

کیوان امجدیان سردبیر خبرگزاری کتاب ایران شد

تاکید بر گسترش مناسبات فرهنگی ایران و اقلیم کردستان عراق
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تاکید بر گسترش مناسبات فرهنگی ایران و اقلیم کردستان عراق

شرایط جدید پست کتاب اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرایط جدید پست کتاب اعلام شد