اخبار جدید علی مطهری

مطهری: در موضوع حصر هم منتظرید از دنیا بروند و پیام تسلیت بدهید؟ چرا در زمان حیات شجریان اقدامی نکردید؟

مطهری: در موضوع حصر هم منتظرید از دنیا بروند و پیام تسلیت بدهید؟ چرا در زمان حیات شجریان اقدامی نکردید؟

واکنش مطهری به درگذشت استاد شجریان: رفتار ما با او درخور خدماتش نبود/ این سیاست باید در جمهوری اسلامی حذف شود

واکنش مطهری به درگذشت استاد شجریان: رفتار ما با او درخور خدماتش نبود/ این سیاست باید در جمهوری اسلامی حذف شود