فرهنگی

تصاویر | حضور هنرمندان در آیین بزرگداشت و رونمایی از کتاب زندگی علی نصیریان