اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکنش برخی هنرمندان به توییت علی کریمی درباره حادثه تروریستی کرمان