اخبار جدید عمان

رادیو اسرائیل: عمان و عربستان قبل از رفتن ترامپ اقدام به عادی سازی می کنند

رادیو اسرائیل: عمان و عربستان قبل از رفتن ترامپ اقدام به عادی سازی می کنند

رادیو اسرائیل: عمان و عربستان قبل از رفتن ترامپ اقدام به عادی سازی می کنند

رادیو اسرائیل: عمان و عربستان قبل از رفتن ترامپ اقدام به عادی سازی می کنند

یک شبکه عبری: عمان نزدیک‌ترین کشور به روند عادی‌سازی با اسرائیل است

یک شبکه عبری: عمان نزدیک‌ترین کشور به روند عادی‌سازی با اسرائیل است