اخبار جدید عمران خان

محمود عباس مخالفت پاکستان با به رسمیت شناختن “اسرائیل” را ستود

محمود عباس مخالفت پاکستان با به رسمیت شناختن “اسرائیل” را ستود

پیشنهاد جنجالی عمران خان برای برخورد با متجاوزان جنسی

پیشنهاد جنجالی عمران خان برای برخورد با متجاوزان جنسی

عمران خان: در حال رسیدن به پیشرفت هایی در وساطت میان ایران و عربستان هستیم

عمران خان: در حال رسیدن به پیشرفت هایی در وساطت میان ایران و عربستان هستیم