اخبار جدید عملکرد هفتگی بورس

بازدهی منفی 4 درصدی بورس در این هفته / ارزش معاملات 12 درصد کاهش یافت

بازدهی منفی 4 درصدی بورس در این هفته / ارزش معاملات 12 درصد کاهش یافت