اخبار جدید عملیات امداد و نجات

۱۶ خودرو در محور فرعی جنگل اولنگ شاهرود گرفتار برف و کولاک شدند

۱۶ خودرو در محور فرعی جنگل اولنگ شاهرود گرفتار برف و کولاک شدند

۱۰۹ خانوار گرفتار در برف محورهای استان سمنان امدادرسانی شدند

۱۰۹ خانوار گرفتار در برف محورهای استان سمنان امدادرسانی شدند