اخبار جدید عنابستانی

عنابستانی: از مردم عذرخواهی می‌کنم/ از سربازی که قانون را پاسداری کرد تشکر می‌کنم

عنابستانی: از مردم عذرخواهی می‌کنم/ از سربازی که قانون را پاسداری کرد تشکر می‌کنم

بیانیه نماینده سبزوار | عنابستانی: سرباز با باتوم به شکم من کوبید | سیلی زدن در کار نبود | از حیثیت من دفاع شود

بیانیه نماینده سبزوار | عنابستانی: سرباز با باتوم به شکم من کوبید | سیلی زدن در کار نبود | از حیثیت من دفاع شود