پروتکل جدید سازمان بهداشت جهانی؛ مجوز فرزندکشی صادر شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

پروتکل جدید سازمان بهداشت جهانی؛ مجوز فرزندکشی صادر شد

واکسن کرونا بر کودکان بی‌تاثیر است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

واکسن کرونا بر کودکان بی‌تاثیر است

غرامت به قربانیان واکسن
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

غرامت به قربانیان واکسن

روابط عمومی وزارت بهداشت ادعای وزیر بهداشت درباره واکسیناسیون را رد کرد + سند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

روابط عمومی وزارت بهداشت ادعای وزیر بهداشت درباره واکسیناسیون را رد کرد + سند

مصوبات ستاد کرونا غیر قانونی است/ ستاد کرونا مجلس را دور می زند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مصوبات ستاد کرونا غیر قانونی است/ ستاد کرونا مجلس را دور می زند

دیوان عدالت اداری به نفع واکسن نزده ها رای داد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دیوان عدالت اداری به نفع واکسن نزده ها رای داد

لزوم توجه دستگاه اطلاعاتی ایران به تست‌های کرونا
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

لزوم توجه دستگاه اطلاعاتی ایران به تست‌های کرونا