آیا واقعا عیدی بازنشستگان و کارمندان واریز شده است؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آیا واقعا عیدی بازنشستگان و کارمندان واریز شده است؟

خبر خوب برای بازنشستگان/ دستور پرداخت عیدی صادر شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خبر خوب برای بازنشستگان/ دستور پرداخت عیدی صادر شد

واریز آخرین یارانه در روزهای پایانی سال/ واریزی‌های اسفند کدامند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واریز آخرین یارانه در روزهای پایانی سال/ واریزی‌های اسفند کدامند؟

عیدی کارمندان این هفته واریز می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عیدی کارمندان این هفته واریز می‌شود؟

پرداخت دو عیدی تا پایان بهمن/ بازنشستگان عیدی کمتری می‌گیرند!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

پرداخت دو عیدی تا پایان بهمن/ بازنشستگان عیدی کمتری می‌گیرند!

مبلغ دقیق عیدی امسال چقدر است؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مبلغ دقیق عیدی امسال چقدر است؟

واریزی‌های بهمن ماه کدامند؟/ عیدی هفته آینده واریز می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واریزی‌های بهمن ماه کدامند؟/ عیدی هفته آینده واریز می‌شود؟

واریزی‌های بهمن ماه کدامند؟/ عیدی در هفته آ واریز می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واریزی‌های بهمن ماه کدامند؟/ عیدی در هفته آ واریز می‌شود؟

جزئیات عیدی امسال کارگران/ چه کسانی کمترین عیدی را می‌گیرند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جزئیات عیدی امسال کارگران/ چه کسانی کمترین عیدی را می‌گیرند؟

دولت  عیدی کارمندان را کی واریز می‌کند؟ / حداقل پرداختی ۷۵۰ هزار تومان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دولت عیدی کارمندان را کی واریز می‌کند؟ / حداقل پرداختی ۷۵۰ هزار تومان

چرا عیدی بازنشستگان واریز نشد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

چرا عیدی بازنشستگان واریز نشد؟

عیدی بازنشستگان از فردا واریز می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عیدی بازنشستگان از فردا واریز می‌شود؟