اخبار جدید عید غدیر خم

این روزها جهان بیش از همیشه تشنه آموزه‌های علی (ع) است

این روزها جهان بیش از همیشه تشنه آموزه‌های علی (ع) است

رئیس جمهور عید سعید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت

رئیس جمهور عید سعید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت

برگزاری پویش میزبانی «به توان میلیون» در سراسر کشور

برگزاری پویش میزبانی «به توان میلیون» در سراسر کشور

مسابقه کتابخوانی فرهنگسرای اندیشه به مناسبت عیدغدیر برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی فرهنگسرای اندیشه به مناسبت عیدغدیر برگزار می‌شود