اخبار جدید فناوری

فعالیت استارلینک در ایران نیازمند مجوز از سازمان تنظیم مقررات است