اخبار جدید عیسی کلانتری

کلانتری: آلودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر می‌کند/ تمام روغن‌های نباتی، سویا و ذرت وارداتی تراریخته است

کلانتری: آلودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر می‌کند/ تمام روغن‌های نباتی، سویا و ذرت وارداتی تراریخته است

کلانتری: آلودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر می‌کند/ مخالفان تراریخته دلایل علمی ندارند

کلانتری: آلودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر می‌کند/ مخالفان تراریخته دلایل علمی ندارند