اخبار جدید عین الله جهانی

تردد روان در محورهای شمالی کشور/ جاده های گیلان بارانی است

تردد روان در محورهای شمالی کشور/ جاده های گیلان بارانی است

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه پردیس-تهران/محورهای۳استان بارانی است

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه پردیس-تهران/محورهای۳استان بارانی است

ترافیک سنگین در محورهای کرج-قزوین و تهران/افزایش ۱.۲ درصدی ترددها

ترافیک سنگین در محورهای کرج-قزوین و تهران/افزایش ۱.۲ درصدی ترددها