کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد می‌شود

رای کمیسیون اقتصادی به مستثنی شدن مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رای کمیسیون اقتصادی به مستثنی شدن مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی روند خصوصی‌سازی در کمیسیون اقتصادی مجلس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بررسی روند خصوصی‌سازی در کمیسیون اقتصادی مجلس

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی انتخاب شدند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی انتخاب شدند

تداوم ارز 4200 تومانی موجب رانت و قاچاق در کشور شد/ بررسی راه‌های جایگزین در کمیته ویژه مجلس و دولت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تداوم ارز 4200 تومانی موجب رانت و قاچاق در کشور شد/ بررسی راه‌های جایگزین در کمیته ویژه مجلس و دولت

تخلفات سازمان امور مالیاتی به قوه قضائیه ارجاع شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تخلفات سازمان امور مالیاتی به قوه قضائیه ارجاع شد

ضرورت توجه جدی سازمان بنادر به لایروبی اسکله مجتمع بندری آستارا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ضرورت توجه جدی سازمان بنادر به لایروبی اسکله مجتمع بندری آستارا

20 درصد داروهای وارداتی با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شده است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

20 درصد داروهای وارداتی با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شده است

بررسی تفکیک وزارت جهاد کشاورزی در جلسه با ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی کشاورزی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بررسی تفکیک وزارت جهاد کشاورزی در جلسه با ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی کشاورزی

برنامه کاری وزرای فرهنگ و ورزش زیر ذره بین دو کمیسیون تخصصی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برنامه کاری وزرای فرهنگ و ورزش زیر ذره بین دو کمیسیون تخصصی