اخبار جدید غنی سازی اورانیوم

واکنش اتحادیه اروپا به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران

واکنش اتحادیه اروپا به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران

فرانسه: اقدامات ایران در زمینه غنی‌سازی مزایای برجام را تضعیف می‌کند

فرانسه: اقدامات ایران در زمینه غنی‌سازی مزایای برجام را تضعیف می‌کند

با فعال شدن مکانیسم ماشه برای تأمین ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی اقدام شود

با فعال شدن مکانیسم ماشه برای تأمین ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی اقدام شود

موضوعی به نام بمب اتمی در دکترین دفاعی وجود ندارد

موضوعی به نام بمب اتمی در دکترین دفاعی وجود ندارد