قیمت جهانی موادغذایی سقوط کرد!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت جهانی موادغذایی سقوط کرد!

ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم دنیا شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم دنیا شد

امنیت غذایی، قربانی جنگ روسیه و اوکراین
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

امنیت غذایی، قربانی جنگ روسیه و اوکراین

افزایش قیمت غلات و گوشت در بازار جهانی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش قیمت غلات و گوشت در بازار جهانی

آغاز جنگ جهانی گندم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آغاز جنگ جهانی گندم

جنگ اوکراین تهدیدی برای ثبات حاکمیتی اعراب
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جنگ اوکراین تهدیدی برای ثبات حاکمیتی اعراب

قیمت مواد غذایی در بازار جهانی رکورد زد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت مواد غذایی در بازار جهانی رکورد زد