اخبار جدید فارس، مقصد هفتمین سفر استانی رییس‌جمهوری