اخبار جدید فارس میزبان هفتمین سفر استانی رییس‌جمهوری