اخبار جدید فاطمه قاسم‌پور

قاسم‌پور: یک‌بار برای همیشه نوری بر تاریکخانه ⁧‫بودجه شرکت‌های دولتی‬⁩ تابانده شود

قاسم‌پور: یک‌بار برای همیشه نوری بر تاریکخانه ⁧‫بودجه شرکت‌های دولتی‬⁩ تابانده شود

لزوم ایجاد درگاه واحد در خدمات دهی به بانوان در کمیته امداد

لزوم ایجاد درگاه واحد در خدمات دهی به بانوان در کمیته امداد