اخبار جدید فاویپیراویر

فعالیت ۵ گروه برجسته ایرانی برای ساخت واکسن کرونا/ تولید داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر در ایران

فعالیت ۵ گروه برجسته ایرانی برای ساخت واکسن کرونا/ تولید داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر در ایران

شرط پوشش بیمه‌ای «فاویپیراویر» و «رمدسیویر»/ درمان کرونا رایگان است

شرط پوشش بیمه‌ای «فاویپیراویر» و «رمدسیویر»/ درمان کرونا رایگان است

آیا داروی فاویپیراویر (favipiravir) در درمان کرونا موثر است؟

آیا داروی فاویپیراویر (favipiravir) در درمان کرونا موثر است؟