اخبار جدید فاکس نیوز

حمله رسانه‌های”روپرت مرداک” به ترامپ؛ “بزرگوارانه رفتار کن! “

حمله رسانه‌های”روپرت مرداک” به ترامپ؛ “بزرگوارانه رفتار کن! “