اخبار جدید فایز السراج

رایزنی فائز السراج با سفرای خارجی/ حمایت اروپا از انتخابات پارلمانی و ریاستی در لیبی

رایزنی فائز السراج با سفرای خارجی/ حمایت اروپا از انتخابات پارلمانی و ریاستی در لیبی

وعده نخست وزیر لیبی به انجام اصلاحات در پی تشدید اعتراضات/درخواست سازمان ملل برای مذاکره سیاسی

وعده نخست وزیر لیبی به انجام اصلاحات در پی تشدید اعتراضات/درخواست سازمان ملل برای مذاکره سیاسی