اخبار جدید فدراسیون تنیس

علی نژاد: تنیس ایران جایگاه خوبی در رویداد‌های بین المللی ندارد

علی نژاد: تنیس ایران جایگاه خوبی در رویداد‌های بین المللی ندارد

عزیزی تغییراتی در بدنه تنیس ایجاد نکرده است/ کمتر از انگشتان یک دست، تنیسور حرفه‌ای داریم

عزیزی تغییراتی در بدنه تنیس ایجاد نکرده است/ کمتر از انگشتان یک دست، تنیسور حرفه‌ای داریم