اخبار جدید فدراسیون دو و میدانی

صیامی: اولویت اصلی من حمایت از دوندگان المپیکی است/ مسئولان ورزش باید توجه ویژه‌ای به دو و میدانی داشته باشند

صیامی: اولویت اصلی من حمایت از دوندگان المپیکی است/ مسئولان ورزش باید توجه ویژه‌ای به دو و میدانی داشته باشند

نایب رئیس سابق فدراسیون دو و میدانی: من طرح استعدایابی را به فدارسیون جهانی ارائه کرده بودم

نایب رئیس سابق فدراسیون دو و میدانی: من طرح استعدایابی را به فدارسیون جهانی ارائه کرده بودم

ارزنده: لیگ تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بود/ فردی اصلح باید رئیس فدراسیون دو و میدانی شود

ارزنده: لیگ تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بود/ فردی اصلح باید رئیس فدراسیون دو و میدانی شود

بهزادی: رکورد شکنی بانوان دونده بازخورد بین المللی داشت/ امیدوارم پله‌های ترقی را با رئیس جدید سپری کنیم

بهزادی: رکورد شکنی بانوان دونده بازخورد بین المللی داشت/ امیدوارم پله‌های ترقی را با رئیس جدید سپری کنیم

رسولی: در لیگ دو و میدانی رکورد خوبی ثبت نکردم/ برای المپیک باید زیر نظر مربی بلاروسی تمرین کنم

رسولی: در لیگ دو و میدانی رکورد خوبی ثبت نکردم/ برای المپیک باید زیر نظر مربی بلاروسی تمرین کنم

تفتیان: نگاه شخصی به انتخابات دو و میدانی درست نیست/ شیطنت رسانه‌ای درباره نتیجه مسابقه ام در فرانسه صورت گرفت

تفتیان: نگاه شخصی به انتخابات دو و میدانی درست نیست/ شیطنت رسانه‌ای درباره نتیجه مسابقه ام در فرانسه صورت گرفت

مبینی: با تشخیص فدراسیون پزشکی حدادی به آلمان خواهد رفت/ احسان پُر افتخارترین ورزشکار تاریخ دو و میدانی است

مبینی: با تشخیص فدراسیون پزشکی حدادی به آلمان خواهد رفت/ احسان پُر افتخارترین ورزشکار تاریخ دو و میدانی است

کارشناس دو و میدانی: ورزشکاران در لیگ دو و میدانی محک جدی خوردند/ حدادی و تفتیان نیاز به حمایت بیشتری دارند

کارشناس دو و میدانی: ورزشکاران در لیگ دو و میدانی محک جدی خوردند/ حدادی و تفتیان نیاز به حمایت بیشتری دارند