اخبار جدید فدراسیون شطرنج

سناریوی رسانه‌ای جدید برای «ایران هراسی»/ داور زن شطرنج ادعای «ِیهودی» بودن کرد! + عکس

سناریوی رسانه‌ای جدید برای «ایران هراسی»/ داور زن شطرنج ادعای «ِیهودی» بودن کرد! + عکس

پریدر: شیوع ویروس کرونا برای طراحی لباس شطرنج بازان محدودیت ایجاد کرده است

پریدر: شیوع ویروس کرونا برای طراحی لباس شطرنج بازان محدودیت ایجاد کرده است

شطرنج‌بازان عنوان‌دار نباید دغدغه مالی داشته باشند

شطرنج‌بازان عنوان‌دار نباید دغدغه مالی داشته باشند