اخبار جدید فدراسیون وزنه برداری

خورشیدی فر: برنامه‌های تیم ملی وزنه برداری بانوان به تایید فدراسیون رسیده است

خورشیدی فر: برنامه‌های تیم ملی وزنه برداری بانوان به تایید فدراسیون رسیده است

باقری: کار‌های خیر خواهانه از لحاظ روانی بسیار ارزشمند است/ فعالیت‌های فدراسیون وزنه برداری نسبت به سایر فدراسیون‌ها کمتر بوده است

باقری: کار‌های خیر خواهانه از لحاظ روانی بسیار ارزشمند است/ فعالیت‌های فدراسیون وزنه برداری نسبت به سایر فدراسیون‌ها کمتر بوده است

مراسم کمک مومنانه فدراسیون وزنه برداری برگزار شد

مراسم کمک مومنانه فدراسیون وزنه برداری برگزار شد

معرفی وزنه‌برداران ایران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی

معرفی وزنه‌برداران ایران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی

پرداخت حقوق کارمندان فدراسیون وزنه‌برداری، پس از شکایت و تاخیر چند ماهه

پرداخت حقوق کارمندان فدراسیون وزنه‌برداری، پس از شکایت و تاخیر چند ماهه