اخبار جدید ورزشی

عدم صدور ویزای تیم ملی ووشوی ایران توسط آمریکا!