میزان بیابان‌زایی درایران، سالانه حدود یک میلیون هکتار است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

میزان بیابان‌زایی درایران، سالانه حدود یک میلیون هکتار است

ایران سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران سالانه ۱۶ میلیون تن فرسایش خاک دارد

خاک به‌سرعت در حال تخریب است/ هشداری جدی برای جهان
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

خاک به‌سرعت در حال تخریب است/ هشداری جدی برای جهان

مقابله با سیل یا کنترل آن معنا ندارد/ تاثیر آبخیزداری بر کاهش خسارات سیل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مقابله با سیل یا کنترل آن معنا ندارد/ تاثیر آبخیزداری بر کاهش خسارات سیل

ساخت دستگاهی برای کاهش فرسایش میراث گرانبهای خاک در بخش کشاورزی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ساخت دستگاهی برای کاهش فرسایش میراث گرانبهای خاک در بخش کشاورزی

قاچاق خاک «جوسازی» است/برای حل چالش خاک نه پول داریم نه کارشناس!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قاچاق خاک «جوسازی» است/برای حل چالش خاک نه پول داریم نه کارشناس!

خاک تهران سالانه تا ۱۷ تن فرسوده می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خاک تهران سالانه تا ۱۷ تن فرسوده می‌شود

۶۵ درصد خاک ایران در منطقه خشک آب‌وهوایی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۶۵ درصد خاک ایران در منطقه خشک آب‌وهوایی است

امنیت غذایی در گروی خاک/ فرسایش خاک در ایران ۷ برابر بیشتر از استاندارد جهانی است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

امنیت غذایی در گروی خاک/ فرسایش خاک در ایران ۷ برابر بیشتر از استاندارد جهانی است