اخبار جدید فرصت شغلی

ایجاد بیش از 30 هزار فرصت شغلی و کارآفرینی در صنعت آرایشی و سلامت مردان

ایجاد بیش از 30 هزار فرصت شغلی و کارآفرینی در صنعت آرایشی و سلامت مردان

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان برنامه ششم توسعه

استفاده از پهپاددر حوزه‌های صنعتی برای اشتغال دانش‌بنیان مددجویان

استفاده از پهپاددر حوزه‌های صنعتی برای اشتغال دانش‌بنیان مددجویان