۲ تن و ۷۱۰ کیلوگرم مواد مخدر امسال در کرمانشاه کشف شده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲ تن و ۷۱۰ کیلوگرم مواد مخدر امسال در کرمانشاه کشف شده است

۵۶ قبضه اسلحه توسط پلیس امنیت عمومی کرمانشاه کشف شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۵۶ قبضه اسلحه توسط پلیس امنیت عمومی کرمانشاه کشف شد

باند قاچاق سلاح در کرمانشاه منهدم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

باند قاچاق سلاح در کرمانشاه منهدم شد

کافه رستورانی در کرمانشاه به جرم سرو آبزیان حرام پلمب شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کافه رستورانی در کرمانشاه به جرم سرو آبزیان حرام پلمب شد

فرمانده انتظامی: ۶۳ درصد کل سرقت‌های استان کرمانشاه کشف شده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فرمانده انتظامی: ۶۳ درصد کل سرقت‌های استان کرمانشاه کشف شده است

سرقت مسلحانه در شهرک فرهنگیان فاز۲ کرمانشاه تکذیب شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سرقت مسلحانه در شهرک فرهنگیان فاز۲ کرمانشاه تکذیب شد

انفجار خمپاره در کرمانشاه ۲ کشته به جا گذاشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انفجار خمپاره در کرمانشاه ۲ کشته به جا گذاشت

۷۱ دستگاه ماینر غرمجاز در کرمانشاه کشف شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۷۱ دستگاه ماینر غرمجاز در کرمانشاه کشف شد

۲۵ تن روغن نباتی قاچاق در کنگاور کشف شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۵ تن روغن نباتی قاچاق در کنگاور کشف شد

راز گردش مالی ۳۲۰ میلیاردی کودک چهار ساله در کرمانشاه برملا شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

راز گردش مالی ۳۲۰ میلیاردی کودک چهار ساله در کرمانشاه برملا شد

انفجار گاز در شهرستان صحنه ۲ مصدوم به جا گذاشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انفجار گاز در شهرستان صحنه ۲ مصدوم به جا گذاشت